ข้อสอบคณิตศาสตร์เรื่องเซต + เฉลย

คลังข้อสอบ

 

[o-net 53]ให้ A = { 1 , 2 , 3 ,… } และ B = { { 1 , 2 } , { 3 , 4 , 5 } , 6 , 7 , 8 ,… } ข้อใดเป็นเท็จ

1. A – B มีสมาชิก 5 ตัว
2. จำนวนสมาชิกของเพาเวอร์เซตของ B – A เท่ากับ 4
3. จำนวนสมาชิกของ (A – B)  (B – A) เป็นจำนวนคู่
4. A  B คือเซตของจำนวนนับที่มีค่ามากกว่า 5

เฉลย

 

 

[o-net 53]ในการวัดส่วนสูงนักเรียนแต่ละคนในชั้น พบว่านักเรียนที่สูงที่สุดสูง 177 เซนติเมตร
และนักเรียนที่เตี้ยที่สุดสูง 145 เซนติเมตร พิจารณาเซตของส่วนสูงต่อไปนี้
S = { H | H เป็นส่วนสูงในหน่วยเซนติเมตรของนักเรียนในชั้น }
T = { H | 145  H  177 }
เซตใดถือว่าเป็นปริภูมิตัวอย่าง (แซมเปิลสเปซ) สำหรับการทดลองสุ่มนี้
1. S และ T
2. S เท่านั้น
3. T เท่านั้น
4. ทั้ง S และ T ไม่เป็นปริภูมิตัวอย่าง

เฉลย

 

 

ในการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มหนึ่ง  พบว่า  มีผู้สอบผ่านวิชาต่างๆ ดังนี้

คณิตศาสตร์ 36  คน
สังคมศึกษา 50  คน
ภาษาไทย 44  คน
คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา 15  คน
ภาษาไทยและสังคมศึกษา 12  คน
คณิตศาสตร์และภาษาไทย 7   คน
ทั้งสามวิชา 5   คน

จำนวนผู้สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชามีกี่คน (เติมคำตอบ)
เฉลย

 

 

ข้อสอบรวม…

เฉลยข้อสอบ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s