เทคนิควิธีการทำข้อสอบเรื่องเซต
การแก้โจาการหาสมาชิกของเซต โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
.. .ตัวอย่างที่ 1

 จากการสอบของนักเรียนชั้นหนึ่ง จำนวน 300 คน ปรากฏว่า มีนักเรียนสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ 100 คน สอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ 150 คน สอบผ่านทั้งสองวิชา 60 คน
……จงหา 
1. จำนวนนักเรียนที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์แต่ไม่ผ่านวิชาวิทยาศาสตร์
….
จงหา 2. จำนวนนักเรียนที่สอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์์แต่ไม่ผ่านวิชาคณิตศาสตร์
……
จงห 3. จำนวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านทั้งสองวิชา์ 

รแก้โจทย์ปัญหาการหาสมาชิกของเซต โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
.. .ตัวอย่างที่ 2 

 นักเรียนห้องหนึ่งมี 50 คน ปรากฏว่าชอบเล่นฟุตบอล 30 คน ชอบเล่นปิงปอง 10 คน ไม่ชอบเล่นอะไรเลย 12 คน.จงหา

               1. จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลอย่างเดียว
….
จงหา.. 
2. จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นปิงปองอย่างเดียว
……..
จงห 3. จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นทั้งฟุตบอลและปิงปอง


ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2780

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s